logo Centrum Badawczo Rozwojowe Rolnictwa 4.0

Centrum Badawczo-Rozwojowe Rolnictwa 4.0, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Podstawowym celem działania Centrum jest koordynowanie współpracy jednostek organizacyjnych Uczelni z otoczeniem instytucjonalnym i gospodarczym dla potrzeb realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych i prac wdrożeniowych w zakresie inteligentnego rolnictwa - Rolnictwa 4.0.

Zakres badań koordynowanych i realizowanych przez Centrum obejmuje m.in:

  • ocenę wdrażania nowoczesnych technologii produkcji w tym technologii Rolnictwa 4.0, służące rozwojowi obszarów wiejskich i zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza  gospodarstw towarowych, w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych,
  • gospodarowanie ziemią rolniczą oraz przemiany agrarne i strukturalne w rolnictwie poprzez wspieranie integrowanych metod gospodarowania z uwzględnieniem zasad rolnictwa precyzyjnego, minimalizcję emisji CO2 i monitoring śladu węglowego,
  • problemy rozwoju inteligetnych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym prace badawcze realizowane z wykorzystaniem zaawansowanych metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz koncepcji internetu rzeczy, robotyki i automatyki,
  • robotyzację, automatyzację i informatyzację gospodarstw oraz realizowanych przez nie procesów produkcyjnych i usługowych,
  • cyberbezpieczeństwo w rolnictwie oraz systemy dobrych praktyk rolniczych (Good Agricultural Practice), zapewniające bezpieczeństwo produkcji żywności Global G.A.P.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR